NADA-öronakupunktur

NATIONAL ACUPUNCTURE DETOXIFICATION ASSOCINATION

NADA-akupunktur är en standardiserad form
av öronakupunktur. NADA används ofta vid
alkohol- och narkotikaberoende men också
vid oro, ångest och sömnproblem.

 

www.nalbolaget.com