NADA-akupunktur

NATIONAL ACUPUNCTURE DETOXIFICATION ASSOCINATION

Fakta om Hvidehus

Huvudman: Kamratförbund

Upptagningsområde: Hela landet

Intagningsförfarande: Ansökan till länkförening på hemorten. Om sådan ej finns, kontakta Socialtjänsten som sedan kontaktar Hvidehus.

Platsantal: 25 st

Målgrupp: Vuxna missbrukare, män/kvinnor med alkohol som huvuddrog.

Personal: 11 st tjänster. Vårdpersonal, kökspersonal och underhållspersonal.

Geografiskt läge: Mellan Trollhättan och Alingsås

Konsultläkare: Olavi Marmeheim

Verksamhetsansvarig: Länkhemmets styrelse