Sorgbearbetning

Fakta om sorg

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss.

Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor men sorgereaktioner kan utlösas av en rad andra olika förluster och förändringar.
Exempel på andra händelser som kan utlösa sorgereaktioner är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, barn, föräldrar, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, förlust av ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Tillfälliga lättnader

De flesta av oss har blivit socialiserade redan i tidig ålder att dölja, glömma eller undertrycka våra känslor av sorg. Det är då heller inte förvånande att vi senare i livet använder oss av "tillfälliga lättnader" för att dölja våra verkliga känslor.

Exempel på beteenden som kan få skadliga konsekvenser om de används på fel sätt eller av fel anledning:

 • Alkohol / droger / psykofarmaka
 • mat
 • träning
 • shopping
 • isolering
 • arbete

Myter om sorg

Att känna sorg när man varit med om en förlust eller livet inte blivit som man tänkt sig är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Istället florerar en massa myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen blir obearbetad.

De vanligaste myterna kring sorg som de flesta känner igen är:

 • var inte ledsen
 • var stark (för andras skull)
 • sörj i ensamhet
 • tiden läker alla sår
 • ersätt förlusten
 • håll dig sysselsatt

Sorgbearbetning

Sorg gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. Sorgbearbetning hjälper dig att bearbeta smärtan och sorgen. Du får hjälp att identifiera vad som är ofullständigt i ditt liv utan att bli kritiserad, analyserad eller få välmenande goda råd. Erfarenhet visar då att du försonas med dig själv och det du har varit med om. Många upplever det som att de får mer energi, livslust och blir mer närvarande i livet.

 

Copyright © Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

 

Sorgbearbetning görs individuellt eller i grupp och hålls av personal utbildad vid Svenska Institutet för sorgbearbetning.