Hvidehus

KF Länkens Behandlingshem

Hvidehus är ett behandlingshem som ägs av och drivs av Länkens Kamratförbund. Vår målgrupp är vuxna missbrukare med alkohol som huvuddrog. Bara ring och boka ett studiebesök!

Målet är att bedriva en väl beprövad vård utan att för den skull förlora Länkens ”själ” i omhändertagandet av våra behövande kamrater. Vår ideologi, ”som du själv blivit hjälpt ska du hjälpa andra”, är en ledstjärna i det arbetet.
Med en välutbildad personal, med lång erfarenhet av missbruksvård och som ständigt kompetensutvecklas, i kombination med en livslång eftervård i något av våra cirka trettio föreningar, från Hörby i söder till Östersund i norr, anser vi oss ha ett oslagbart koncept att erbjuda våra vårdköpare.

Vi hoppas att detta ska ge en positiv bild av hur vi vill ta hand om människorna i klorna på ”Kung Alkohol” och att det ska stimulera er att söka samarbete med oss när det gäller behandling av människor med alkohol som huvuddrog. Vi tar gärna emot era synpunkter och önskemål, och ni är även välkomna på studiebesök för att själva på plats uppleva hur vi jobbar.

Bara ring och boka ett studiebesök!