Problemlösningsgrupp

Vi arbetar med problemlösning som bygger på programmet ETS. ETS står för Enhanced Thinking Skills, som på svenska betyder ungefär "förbättrad tankeförmåga"

Ett kognitivt beteendeterapeutiskt program.

Vi arbetar med problemlösning genom att öva sociala färdigheter, självkontroll och kreativt tänkande. Genom gruppövningar, rollspel och hemuppgifter lär sig deltagarna hantera risksituationer i vardagen.

Fakta om Hvidehus

Huvudman: Länkens Kamratförbund

Upptagningsområde: Hela landet

Intagningsförfarande: Genom socialtjänsten eller privat.

Platsantal: 26 st

Målgrupp: Vuxna missbrukare, män/kvinnor med alkohol- läkemedel- eller blandmissbruk.

Personal: 13 st

Geografiskt läge: Mellan Trollhättan och Alingsås

Konsultläkare: André Krause

Verksamhetsansvarig: Länkhemmets styrelse