Kontaktinformation

Länkhemmet Hvidehus
Videhusvägen 2
441 72 Sollebrunn

Kontoret, platsförfrågningar, information
Tel: 0322-451 12
Fax: 0322-454 27
E-mail: hvidehus@hvidehus.se

Ann Cederlund, Föreståndare
tjänstledig
Tel: 0733-264510
Fax: 0322-454 27
E-mail: ann@hvidehus.se

Annika Jansson, tillförordnad Föreståndare
Tel: 0733-264510
Fax: 0322-454 27
E-mail: annika@hvidehus.se

Morgan Gustavsson, Kassör i styrelsen för Länkhemmet Hvidehus
Tel: 0703-39 43 40
Fax: 0322-454 27
E-mail: skinandesilver@telia.com