Kontaktinformation

Länkhemmet Hvidehus
Videhusvägen 2
441 72 Sollebrunn

Kontoret, platsförfrågningar, information
Tel: 0322-451 12
Fax: 0322-454 27
E-mail: hvidehus@hvidehus.se

Annika Jansson, Föreståndare
Tel: 0322-451 12
Fax: 0322-454 27
E-mail: annika@hvidehus.se

Camilla Leandersson, Kassör i styrelsen för Länkhemmet Hvidehus
Tel: 0322-451 12
Fax: 0322-454 27
E-mail: camilla@hvidehus.se