Kontaktinformation

Stiftelsen behandlingshemmet Hvidehus
Videhusvägen 2
441 72 Sollebrunn

Kontoret, platsförfrågningar, information
Tel: 0322-451 12
Fax: 0322-454 27
E-mail: hvidehus@hvidehus.se

Monica Bengtsson, Föreståndare
Tel: 0322-451 12
Fax: 0322-454 27
E-mail: monica@hvidehus.se

Camilla Leandersson, Biträdande Föreståndare
Tel: 0322-451 12
Fax: 0322-454 27
E-mail: camilla@hvidehus.se